TEL:18501763886(现货)上海亚庚实业有限公司(兴鑫)

产品分类
今日发布资源数:604资源中心
材质:
产地:
规格

宽度-

厚度-

长度-

 • 品名
 • 材质
 • 规格
 • 重量(吨)
 • 价格(元/吨)
 • 交货地点
 • 日期
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ25
  0.00
  3890.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ16
  0.00
  3860.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ25
  0.00
  3890.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ22
  0.00
  3860.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ18
  0.00
  3860.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ16
  0.00
  3860.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400
  Φ25
  0.00
  3870.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400
  Φ20
  0.00
  3830.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400
  Φ18
  0.00
  3820.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400
  Φ16
  0.00
  3820.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400
  Φ25
  0.00
  3870.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400
  Φ22
  0.00
  3820.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400
  Φ20
  0.00
  3830.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400
  Φ18
  0.00
  3820.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ25
  0.00
  3900.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ22
  0.00
  3870.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ18
  0.00
  3870.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ25
  0.00
  3910.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ22
  0.00
  3880.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ20
  0.00
  3880.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ18
  0.00
  3880.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ16
  0.00
  3880.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ14
  0.00
  3950.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级抗震螺纹HRB400E
  HRB400E
  Φ12
  0.00
  4010.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级螺纹钢
  HRB400
  Φ25
  0.00
  3880.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级螺纹钢
  HRB400
  Φ22
  0.00
  3840.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级螺纹钢
  HRB400
  Φ20
  0.00
  3830.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级螺纹钢
  HRB400
  Φ18
  0.00
  3830.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级螺纹钢
  HRB400
  Φ16
  0.00
  3830.00
  松江区
  2018-04-26
 • 三级螺纹钢
  HRB400
  Φ25
  0.00
  3890.00
  松江区
  2018-04-26
(现货)上海亚庚实业有限公司(兴鑫)
http://shyageng.gougang.com/
1
已完成0条交易
提示:企业已上传营业执照,组织机构代码证,税务统计。认证须知>>
(现货)上海亚庚实业有限公司(兴鑫)
http://shyageng.gougang.com/
(现货)上海亚庚实业有限公司(兴鑫)
http://shyageng.gougang.com/
点击关注,了解更多实时资讯
(现货)上海亚庚实业有限公司(兴鑫)
http://shyageng.gougang.com/
手机访问
下载资源到手机

技术支持:购钢网Copyright © 2018 (现货)上海亚庚实业有限公司(兴鑫)